Hospodářské dějiny a ekonomická teorie

Autor: Správce <macakova(at)vse.cz>, Téma: Hospodářské dějiny a ekonomické teorie, Vydáno dne: 15. 05. 2010

Publikace je určena všem zájemcům o problematiku hospodářských dějin a jejich odrazu ve vývoji ekonomického myšlení. Reprezentuje první český pokus o propojení hospodářských dějin s dějinami ekonomických teorií – včetně sociálně-ekonomických přesahů a metodologických komparací. Výklad je doveden až do současnosti s naznačením aktuálních problémů i perspektiv. Předmětem pozornosti jsou dlouhodobé tendence, zlomová historická období a důležité události, které by měl znát každý vzdělaný ekonom.
Vedle základních etap a typických rysů vývoje trhu ve světovém měřítku a měnícího se vzájemného poměru hospodářských potenciálů předních národních ekonomik je sledován i vývoj vybraných zemí: USA, Velké Británie, Francie, Německa a Ruska/SSSR a po druhé světové válce také dalších teritorií – Japonska, tzv. rozvojových zemí, centrálně plánovaných evropských ekonomik a Číny. Poznatky o hospodářské minulosti střední Evropy, a především českých zemí, jsou zasazeny do širších mezinárodních souvislostí.

V části věnované vývoji ekonomického teoretického myšlení je kombinován přístup chronologický a tématický, resp. historický a teoretický. Rozlišena je předvědecká a vědecká etapa s důrazem na kořeny a klíčové mezníky formování standardní mikro- a makroekonomie prezentované soudobými učebnicemi. Publikace také uvádí do metodologických problémů ekonomické vědy a seznamuje s  hlavními alternativními přístupy mimo „mainstream“, resp. vybranými sociálně-ekonomickými koncepcemi ve světle aktuálních procesů globalizace. Důraz je kladen na konfrontaci individualistických a kolektivistických pohledů. Na rozdíl od tradičních přístupů k dějinám ekonomického myšlení je zde vývoj koncepcí dováděn až do současnosti, s naznačením aktuálního stavu, problémů a směřování ekonomických teorií.    Autoři:

† prof. Ing. Jozef Faltus, CSc.

doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.

prof. Ing. Václav Průcha, CSc.

doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. (vedoucí)

  

1. vydání, 2007

brož., 148 x 210 mm (A5), str. 511


ISBN 978-80-86175-53-9Ke stažení:

Vybranná kapitola

Úvod a obsah publikace