Macáková, L.: Mikroekonomie II. Cvičebnice.

Autor: Správce <macakova(at)vse.cz>, Téma: Mikroekonomie II, cvičebnice, Vydáno dne: 16. 04. 2010

Publikace je určena především posluchačům inženýrského (magisterského) kursu mikroekonomie. Obsahuje řešené úkoly, otázky a příklady, určené ke studiu standardního kursu mikroekonomie na středně pokročilé úrovni. Text je členěn do dvaceti témat přibližně odpovídajícím struktuře učebnice J. Soukupová, B. Hořejší, L. Macáková, J. Soukup: Mikroekonomie (Management Press, 2001). Posluchači magisterského studia mohou tato skripta používat zejména při práci na cvičeních, samostudiu, při přípravě na zápočtový test nebo pro zopakování látky před zkouškou. Jsou také vhodnou pomůckou pro posluchače distančního studia. Cvičebnice obsahuje příklady, úkoly a otázky, které jsou zčásti inspirované obdobnými zahraničními pracemi, převážně jde však o „vlastní“ příklady autorů, vycházející z českého prostředí.

Autoři:
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Ing. Jana Soukupová, CSc.
Ing. Marta Nečadová, Ph.D.
Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.

z katedry mikroekonomie Fakulty podnikohospodářské a z katedry společenských věd Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

3. vydání, 2003
brož., 148 x 210 mm, str. 219
ISBN 80-86175-28-6

Stáhněte si:
Vybranou kapitolu
Obsah a úvod
Obálku publikace